Заваръчна клетка
за лазерно заваряване с висока мощностЗаваръчна клетка

6000W фибро лазер

Laser BoxBraiko

Софтуер за управление Braiko

Висока мощност
лазерна заваръчна главаВисока мощност

wobble optics
Технически подробности
6000W многорежимно лазерно заваряване
Високомощна лазерна трептяща глава
Софтуер Braiko™ за управление на лазерно заваряване
Технологични газове до 25 бара
Размери на заваръчната клетка - 3.2x3.2x3m
Заваръчен робот с полезен товар 25 кг
До 10 пневматични скоби, управлявани от робота
Система за отвеждане на заваръчен дим (опция)
Многоосни позиционери за заваряване (опция)
Система за проследяване на шевове (опция)
Чиста кутия за поддръжка (опция)
Изискване за размер на пода - 10,5м х 5,8м
Обща необходима мощност 65 kW / 400VAC
Телоподаване (опция)
https://braiko-laser-box.com/wp-content/uploads/2021/12/braiko-laserbox-slow-image.gif
https://braiko-laser-box.com/wp-content/uploads/2021/12/size-box.jpg
https://braiko-laser-box.com/wp-content/uploads/2021/12/size-box-hover.jpg

Лазерен процес на заваряване на 10 mm стомана

Лазерното заваряване на металите има няколко важни предимства:
  • дълбоко проникване
  • Заваряване на различни материали
  • Високи скорости
  • Заваряване на тънки части
  • Намаляване на топлинните деформации“

Лазерно заваряване на роботизирана ръка

Лазерно заваряване на роботизирана ръка

Тестване на лазерна заварка с хидравлична преса

https://braiko-laser-box.com/wp-content/uploads/2021/12/braiko-laserbox-image-001-640x640.jpg
https://braiko-laser-box.com/wp-content/uploads/2021/12/braiko-laserbox-image-002-640x640.jpg
https://braiko-laser-box.com/wp-content/uploads/2021/12/braiko-laserbox-image-003-640x640.jpg
https://braiko-laser-box.com/wp-content/uploads/2021/12/braiko-laserbox-image-004-640x640.jpg
https://braiko-laser-box.com/wp-content/uploads/2021/12/braiko-laserbox-image-005-640x640.jpg
https://braiko-laser-box.com/wp-content/uploads/2021/12/braiko-laserbox-image-006-640x640.jpg
https://braiko-laser-box.com/wp-content/uploads/2021/12/braiko-laserbox-image-007-640x640.jpg
https://braiko-laser-box.com/wp-content/uploads/2021/12/braiko-laserbox-image-008-640x640.jpg
https://braiko-laser-box.com/wp-content/uploads/2021/12/braiko-laserbox-image-009-640x640.jpg
https://braiko-laser-box.com/wp-content/uploads/2021/12/braiko-laserbox-image-010-640x640.jpg
https://braiko-laser-box.com/wp-content/uploads/2021/12/braiko-laserbox-image-011-640x640.jpg
https://braiko-laser-box.com/wp-content/uploads/2021/12/braiko-laserbox-image-012-640x640.jpg
https://braiko-laser-box.com/wp-content/uploads/2021/12/braiko-laserbox-image-013-640x640.jpg
https://braiko-laser-box.com/wp-content/uploads/2021/12/braiko-laserbox-image-014-640x640.jpg